A mai zis: cel lăudat trebuie să gândească la păcatele sale şi să cugete că nu e vrednic de cele spuse. Pentru avva Iacov, Patericul Egiptean