A mai zis, cu suspine:– Toate virtuţile au intrat în locuinţa aceasta, în afară de una, şi fără de ea, cu mare osteneală se va ţine omul să nu cadă.– Care? l-au întrebat.– Ca omul să se învinovăţească pe sine. Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean