Dăruind vei Dobândi!

DONAŢI 2-3,5% DIN IMPOZITUL PE PROFIT CĂTRE MĂNĂSTIREA DERVENT

Prevederea 2-3,5% este un mecanism prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot sa direcţioneze 2-3,5% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală.

De ce e bine să folosiţi prevederea 2-3,5%:

  • Nu vă costă nimic! (poate doar micul efortul de a completa formularul)
  • Banii vă sunt reţinuţi oricum. Dacă nu completaţi formularul, ei se duc la stat. Dacă îl completaţi, se duc unde vreţi dvs.
  • Vă puteţi asigura că aceşti bani merg către o comunitate pe care doriţi să o sprijiniţi.

Dacă doriți să contribuiți la dezvoltarea acestei unități de cult creștin, puteți dona până la 3,5%  din impozitul care v-a fost reținut automat din salariu pe parcursul anului trecut. Data limită este 20 iunie.

Cei care au venituri din salarii sau asimilate salariilor, pensii etc. completează Formularul 230, Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, cu datele Manastirii Dervent.

Formularul trebuie să aibă următoarele câmpuri completate:

– Anul (2019);

– Punctul I Date de identificare a contribuabilului: numele, inițiala tatălui, prenumele, adresa completă din buletin, CNP-ul;

– Punctul II.A.1. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, subpunctul 1 Susținerea unei entități non-profit/unități de cult:

    cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult: 10993041
    denumire entitate nonprofit/unitate de cult: PAROHIA MANASTIREA DERVENT
    cont bancar (IBAN):  RO02 BTRL 0140 1205 8974 68XX

– Punctul II.B. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, subpunctul 2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult:

    bifă Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 ani sau 2 ani (la alegere)
    cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult:  10993041
    denumire entitate nonprofit/unitate de cult: PAROHIA MANASTIREA DERVENT
    cont bancar (IBAN):  RO02 BTRL 0140 1205 8974 68XX

– Semnătura

Formularul/formularele le depuneți la Administrația Financiară de care aparțineți cu domiciliul.

Termenul limită de depunere este 20 iunie 2020. Puteți descărca un formular completat pentru Sfânta Mănăstire Derventaici.

De asemenea, puteți depune declarațiile completate direct pe site-ul ANAF dacă aveți semnătură electronică sau un cont în Spațiul Privat Virtual ANAF (practic trebuie să vă creați un cont  în Spațiul Privat Virtual). Pentru a valida înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, este necesar să vă prezentați la orice administrație fiscală în termen de 10 zile de la data primirii mesajului primit după înregistrare, împreună cu actul de identitate în original și copie și numărul de înregistrare ce v-a fost atribuit). Informații detaliate despre Spațiul Privat Virtual găsiți pe site-ul ANAF.

Iată câteva din adresele Administraţiilor Finanţelor Publice ale Judeţului Constanţa:
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa
   Bd. Mamaia nr. 196, C.P.900663
   Tel. 0241/48.09.09
   0241/48.09.22
   Intrarea Tulcei nr. 4
   0241/48.86.29   int. 8509

Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mangalia
   Str. Mihai Viteazu nr.13, CP 905500
   Tel. 0241/75.37.95   int. 14

Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Medgidia
   Str. Decebal nr.37,CP 905600
   Tel. 0241/81.03.85   int. 105

Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Eforie
   Str. Traian nr.7-9, CP 905350
   Tel. 0241/74.13.56

Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Năvodari
   Str. Sănătăţii nr.2, CP 905700
   Tel. 0241/76.09.09   int. 104

Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Hârşova
   Str. Vadului nr. 27, bl. V8M, CP 905400
   Tel. 0241/87.03.02   int. 20

Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Băneasa
   Str. Trandafirilor nr.100, CP 907035
   Tel. 0241/85.03.15


Mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze!

După cum aţi văzut din site-ul nostru, Mănăstirea Dervent este una din vetrele monahale reînfiinţate în România după revoluţia din Decembrie ’89. Aceasta este o mănăstire de călugări ortodocşi ce se străduiesc să ţină trează în conştiinţa creştinilor din aceste locuri dragostea de Dumnezeu şi de aproapele şi de asemenea un loc de tămăduire pentru cei ce vin şi se închină cu credinţă. Pământul Dobrogei (unde mănăstirea noastră se află) este peste tot marcat de urmele Sfântul Apostol Andrei.

Şi în incinta mănăstirii noastre se află unele din aceste urme: un izvor cu apă tămăduitoare pe care tradiţia locului îl atribuie Sf. Apostol cel Întâi Chemat la Apostolie si două Cruci din piatră a unor apostoli care au urmat după acesta. De asemenea mănăstirea noastră este înzestrată şi cu o Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. La aceste daruri de preţ ale mănăstirii, dar şi la slujbele ce se oficiază de vieţuitorii mănăstirii, creştini şi necreştini aleargă şi îşi găsesc alinarea sufletească şi trupească, fiecare după credinţa lor.

Mănăstirea a fost construită pe locul uneia mai vechi ce a fost distrusă în secolul al XI-lea de pecenegi (un neam barbar). Cel ce a reînviat mănăstirea a fost părintele Elefterie, un călugăr vrednic ce a s-a dus către Domnul imediat ce a reînfiinţat-o în anul 1990. Obşte actuală numără astăzi 17 vieţuitori ce şi-au găsit acest liman pentru a se mântui.

În primăvara anului 2001, la Mănăstirea Dervent au demarat lucrările de construcţie a unui complex mănăstiresc (cu elemente de arhitectură populară dobrogeană) cuprinzând chilii pentru călugări, camere de spovedit, turn-clopotniţă, muzeu, bibliotecă, arhondaric, lumânărar şi alte utilităţi, nevoi stringente ale mănăstirii.

La începutul acestui an 2020, lucrările de construcţie a proiectului amintit (lucrare ce în prezent este finalizată în proporţie de 90%) continuă prin construirea corpului de chilii pentru călugări.

După această introducere, vom intra în subiect:

Deoarece problemele financiare cu care ne confruntăm depăşesc puterile noastre de a duce la bun sfârşit lucrarea începută, orice sprijin financiar din partea dumneavoastră este binevenit. Venim cu rugămintea de a ne ajuta în rezolvarea acestei nevoi a mănăstirii în limita posibilităţilor dumneavoastră, ajutor ce ne-ar uşura foarte mult osteneala ridicării clădirii şi grăbi terminarea ei.

Pentru aceia ce vor să ne ajute, vă punem la dispoziţie următorul cont bancar:

BANCA TRANSILVANIA – Constanţa,
Cod SWIFT: BTRLRO 22

Cont LEI – Cod IBAN RO02BTRL01401205897468XX
Cont EUR – Cod IBAN RO48BTRL01404205897468XX
Cont USD – Cod IBAN RO74BTRL01402202897468XX

Cod Fiscal Manastirea Dervent: 10993041

După ce aţi făcut depunerea vă rugăm să ne trimiteţi un E-mail pe adresa mănăstirii manastirea_dervent2003 @ yahoo.com cu numele şi adresa dumneavoastră exactă pentru a vă trece în cartea sponsorilor.

Pentru cei ce vor a trimite pomelnice la mănăstirea noastră pentru a fi pomeniţi la Sfintele Slujbe, vă rugăm a folosi serviciul acestui site accesînd butonul „Pomelnice” din Meniul principal.

Cu speranţa că această cerere nu a deranjat în nici un fel, vă mulţumim pentru înţelegerea şi timpul acordat şi vă invităm a trece pe la mănăstirea noastră pentru a vă umple de linişte şi har.

Vă mulţumim anticipat, dorindu-vă întru toate bună sporire şi

Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Informaţii de Contact