Skip to main content

RÂNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII †

RÂNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII †

 †  †  †  Preotul şi diaconul vin la proscomidiar cu capul descoperit şi se închină de trei ori înaintea lui, zicând de fiecare dată: Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte. Preotul ia ÎNTÂIA prescură şi copia cu amândouă mâinile, le ridică până în dreptul frunţii şi zice: Preotul:  Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu scump Sângele Tău. Pe […]

RÂNDUIALA PRIMIRII LA ORTODOXIE_A CELOR DE ALTĂ CREDINŢĂ

RÂNDUIALA PRIMIRII LA ORTODOXIE_A CELOR DE ALTĂ CREDINŢĂ

I.   Pentru Papişti După cel din urma articol al Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea: Adaug din nou a mărturisi împreună cu sfânta Evanghelie, că Duhul Sfânt purcede numai dela Tatăl, şi prin urmare leapăd adăogirea papistă: «Şi dela Fiul». Mărturisesc că cea mai înaltă autoritate în Biserica lui Hristos este Sinodul icumenic, şi numai […]

RÂNDUIALA – CUM SE CUVINE A PRIMI PE ERETICI, ADICĂ PE LUTERANI ŞI PE CALVINI

RÂNDUIALA – CUM SE CUVINE A PRIMI PE ERETICI, ADICĂ PE LUTERANI ŞI PE CALVINI

Având preotul binecuvântare dela Arhiereul său, întâiu ăntrebă pe eretic de toate eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l întăreşte întru credinţa ortodoxă, şi în urmă îi porunceşte să-şi mărturisească toate păcatele sale din copilărie; şi după mărturisire nu-i dă îndată iertare de păcate, ci-i porunceşte să stea la uşa Bisericii din afară, iar preotul luându-şi […]

RÂNDUIALA – CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE SHISMATICI, ADECĂ PRE PAPISTAŞII CARI VIN LA DREPT MĂRITOAREA CREDINŢĂ

RÂNDUIALA – CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE SHISMATICI, ADECĂ PRE PAPISTAŞII CARI VIN LA DREPT MĂRITOAREA CREDINŢĂ

Dupăce vine la Preot cel ce va să fie dreptcredincios, acesta luându-şi voie şi binecuvântare dela Arhiereul său, îl duce pre el la Biserică şi îi porunceşte să stea înaintea uşilor Bisericii; iar el însuşi intrând în Altar şi îmbrăcându-se cu Felonul, iese afară în uşa Bisericii şi poruncind aceluia să îngenunche îl întreabă pre […]