Skip to main content

RUGĂCIUNEA MAICII DOMNULUI „SPORIREA MINŢII”

RUGĂCIUNEA MAICII DOMNULUI „SPORIREA MINŢII”

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-O, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici!Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu smerenie […]

RUGĂCIUNEA REŢINERII

RUGĂCIUNEA REŢINERII

Această rugăciune ne ajută în lupta cu duhurile rele, ne feresc de vrăji şi de necazuri. Nu mă strivi pe mine păcătosul, Mântuitorule, ca pe smochinul neroditor, ci adăpând sufletul meu cu lacrimile pocăinţei dărueşte-mi rod pe mulţi ani înainte ca să Ţi-L pot închina Ţie, Multmilostive. Doamne Multmilosârde! Tu, oarecând, prin gura slujitorului lui […]

RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR CE NU AU COPII

RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR CE NU AU COPII

   Auzi-ne pe noi, Milostive şi Preaputernice Doamne, ca prin rugăciunile noastre să ne trimiţi harul Tău. Fii milostiv, Doamne, către rugăciunea noastră, adu-ţi aminte de legea Ta, cea de înmulţire a neamului omenesc şi ne fii nouă milostiv Acoperitor, ca prin ajutorul Tău să fie păstrată legea dată de Tine. Tu, cu puterea cea stăpânitoare, […]

RUGĂCIUNEA STAREŢILOR DE LA OPTINA

RUGĂCIUNEA STAREŢILOR DE LA OPTINA

Doamne dă-mi sa întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi. Doamne, dă-mi întru totul să mă supun voii Tale Sfinte. În tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate. Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi […]

SUSPINAREA ÎN RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL A IEROSCHIMONAHULUI PARTENIE DIN KIEV

SUSPINAREA ÎN RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL A IEROSCHIMONAHULUI PARTENIE DIN KIEV

Când amărât de boală voi simţi apropierea sfârşitului meu pământesc: Doamne, miluieşte-mă. Când sărmana inima mea prin ultimile ei bătăi se va tângui în chinurile morţii: Doamne, miluieşte-mă. Când ochii mei pentru ultima oară se vor umezi de lacrimi la gândul, că în toată viaţa mea te-am mâniat, Doamne, prin păcatele şi fărădelegile mele: Doamne, miluieşte-mă. Când bătăile […]

RUGĂCIUNILE MESELOR

RUGĂCIUNILE MESELOR

Rugăciunea înainte de masă    Ochii tuturor, Doamne, spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta şi saturi pe tot cel viu de bunăvoinţă. Rugăciunea pentru binecuvântarea mâncării şi băuturii    Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvântează mâncarea şi băutura aceasta pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor […]

RUGĂCIUNEA PREASFINŢITULUI EREMEI (SCHIMNICUL) CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON

RUGĂCIUNEA PREASFINŢITULUI EREMEI (SCHIMNICUL) CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON

O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în noi bolile trupeşti şi sufleteşti de care suferim. Vindecă bolile pricinuite de patimile şi păcatele noastre.    Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească şi sufletească – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.   Bolnavi suntem noi de dorinţe şi împătimire […]

RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAŞI

RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAŞI

Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum […]

TREI RUGĂCIUNI CARE SE CITESC LA ÎNCEPUTUL ZILEI

TREI RUGĂCIUNI CARE SE CITESC LA ÎNCEPUTUL ZILEI

Rugăciunea I Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez sufletul şi trupul meu şi mă rog: Tu mă binecuvântează, Tu mă miluieşte, şi de orice rău lumesc, diavolesc şi trupesc mă izbăveşte. Şi dă-mi cu pace, fără de păcat să petrec ziua aceasta, […]

RUGĂCIUNE LA APRINDEREA CANDELEI

RUGĂCIUNE LA APRINDEREA CANDELEI

Prea Sfântă şi Înaltă Treime, primeşte dragostea mea înaintea Ta şi arde în focul Dumnezeirii Tale fărădelegile mele şi şterge mulţimea răutăţilor mele şi dă-le îngropării şi uitării Tale, Doamne. AMIN Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, fă bine primită lumina darului meu şi o du înaintea Fiului şi Dumnezeulului nostru pentru iertarea păcatelor noastre! AMIN

RUGĂCIUNE GĂSITĂ ÎN BUZUNARUL UNUI SOLDAT RUS NECUNOSCUT CĂZUT ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

RUGĂCIUNE GĂSITĂ ÎN BUZUNARUL UNUI SOLDAT RUS NECUNOSCUT CĂZUT ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Mă auzi Tu, Doamne? Nu Ţi-am vorbit niciodată, dar acum vreau să mă închin Ţie. Ştii că din fragedă copilărie mi s-a spus că nu exişti, iar eu eram aşa de prost, încât am crezut. N-am avut niciodată conştiinţa frumuseţii creaţiei Tale. Astăzi, deodată, văzând adâncul nemăginirii, acest cer înstelat desupra mea, mi s-au deschis […]