Skip to main content

CANON PENTRU BOLNAVI

Cântarea 1. gl. al 3-lea    Prin marea despărţită cu toiagul de demult, Israel a trecut ca prin pustie şi în chipul crucii pregăteşte calea. Pentru aceasta să aducem cântări de laudă lui Dumnezeu celi minunat că s-a preaslăvit.Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie    În ziua necazului care a venit peste noi, […]

AL DOILEA PARACLIS CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

Acest Paraclis se cîntă la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea, fiind foarte folositor pentru tot creştinul. Rugăciunile începatoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Împărate ceresc, Mângâietorule, […]

PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie Rugăciunile începatoare:     În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !    Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, […]

CANON DE POCĂINŢĂ CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS

CANON DE POCĂINŢĂ CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS

Cântarea I   Acum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul, către Tine, Stăpânul şi Dumnezeul meu şi nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă uit şi grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte ca să-mi plâng faptele mele cu amar.Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.   O, amar mie, păcătosul, că sunt ticălos, mai mult decât toţi oamenii; pocăinţă nu […]

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL VIEŢII OMULUI

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL VIEŢII OMULUI

Facerea lui Ioan Mavropos Monahul – al cărui acrostih, în greceşte, este acesta: Pe tine, Îngerul meu păzitor, te laud. Zicând Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…,  noi zicem: Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinăm… Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea…  Şi îndată: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat […]

PARACLISUL SFANTULUI IOAN RUSUL

PARACLISUL SFANTULUI IOAN RUSUL

(27 mai) În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !    Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Visţierul bunătaţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, […]

PARACLISUL ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI A PREACINSTITEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU CARE SE NUMEŞTE PANTÁNASSA (Atotîmpărăteasa)

PARACLISUL ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI A PREACINSTITEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU CARE SE NUMEŞTE PANTÁNASSA (Atotîmpărăteasa)

– sărbătoarea Icoanei Pantanassa este pe 28 octombrie – Rugăciunile începătoare:În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! (de trei ori) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne […]

CANONUL PENTRU RĂSTIGNIREA DOMNULUI ŞI PLÂNGEREA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

CANONUL PENTRU RĂSTIGNIREA DOMNULUI ŞI PLÂNGEREA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

Alcătuire a lui Simeon Logofătul Cântarea 1, glasul al 6-lea:Irmos:Ca pre uscat umblând Israil, cu urmele prin adânc, pre prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: „Lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm!…Slavă Ţie, Dumnezeu nostru, slavă Ţie!Dacă a văzut Precista Fecioară pre Fiul său şi Domnul spânzurat pre Cruce, văitându-se, striga cu amar împreună cu celelalte […]

Pravila de rugăciune BOGORODICINAIA

Pravila de rugăciune BOGORODICINAIA

(adică citirea de 150 de ori a cântării aduse din ceruri de către arhanghelul Gavril ca închinăciune Preasfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu) „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul păntecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul […]

CANON DE POCĂINŢĂ PENTRU CEL CĂZUT ÎN DESFRÂNARE

CANON DE POCĂINŢĂ PENTRU CEL CĂZUT ÎN DESFRÂNARE

Cântarea I Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.   Cred cuvântul Tău, Doamne, că în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă. Învredniceşte-mă, dar, şi pe mine, să mă pocăiesc cu adevărat. Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.   Hristoase, Mântuitorul meu, departe de Tine mi-am […]