Pentru însănătoşirea celor bolnavi

    Te rog dovedește că ești om selectând steaua.