Skip to main content

ACATISTUL SFINŢILOR PĂRINŢI IOACHIM ŞI ANA

9 Septembrie După obişnuitul început, se zic: Condacele şi Icoasele Condacul 1 : Însoţirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, că celor ce aţi născut pe Maica Vieţii noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voştri; iar voi, că cei ce aveţi îndrăzneală […]

ACATISTUL SFINŢILOR TREI IERARHI – VASILE, GRIGORIE ŞI IOAN

30 ianuarie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti, pe învăţătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor şi întocmai cu apostolii, şi ai lumii învăţători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; […]

ACATISTUL SFINTILOR MUCENICI ADRIAN Şl NATALIA

26 august După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Alesilor slujitori ai lui Dumnezeu şi prealaudati mucenici ai lui Hristos, pentru iubirea Lui aţi dispreţuit deşertaciunea lumeasca, punându-vă viaţa ca o jertfa curata, dorind să primiti mai degraba chinuri, decat să va lepădati de Dumnezeul cel adevărat, cu dragoste va lăudăm sfinţilor Adrian […]

ACATISTUL SFINTEI TREIMI

Prima zi de luni după Rusalii După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci, Facătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină tot genunchiul; al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de […]

ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE FILOTEEA

7 Decembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filotee preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoştea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor şi locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică eşti de laudă! Pentru […]

ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC TRIFON

1 februarie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Pe tine, cela ce ai îndrăzneală către Domnul, mijlocitor şi rugător pentru sufletele noastre te avem, noi smeriţii. Iar acum, în ziua Praznicului tău rugămu-te, cere-ne nouă de la Dumnezeu iertare de păcate şi izbăvire, din primejdii, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Mare Mucenice Trifon! […]

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IGNATIE BRIANCEANINOV

13 mai După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Cel ce ai fost ales de împăratul Ceresc şi proslăvit de El, părinte Ierarhe Ignatie, prăznuind acum preacinstita pomenirea ta, cu osârdie te rugăm: călăuzeşte-ne la calea mântuirii, izbăveşte-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de scârbe şi de dureri pe cei ce cu dragoste […]

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON

12 decembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Apărătorului credinţei dreptmăritorilor, Cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulţumitoare, toţi care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa, şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Icosul 1Popoarele credincioşilor cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai […]

ACATISTUL CUVIOSULUI DANIIL SIHASTRUL

18 decembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Iubitorului de rugăciune şi de viaţă sihăstrească, înţeleptului povăţuitor pe calea mântuirii, celui ce este laudă sihaştrilor şi bucuria credincioşilor, cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Icosul 1Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a chemat pe tine ca să […]

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL Şl EVANGHELIST IOAN

26 Septembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Veniţi toate popoarele creştineşti pe „Fiul Tunetului” să-l lăudăm, pe Apostolul şi Evanghelistul loan, cel ce a scris şi a tunat dogmele dumnezeieşti în toată lumea, căruia cu credinţă şi cu evlavie din inimă să-i strigăm: Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite! […]

ACATISTUL SFÂNTULUI ALEXIE

17 martie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Prea cuviosului şi mult nevoitorului, al lui Hristos, Alexie, acum din suflet să-i aducem prinos de laude şi cu dorire să-i strigăm: Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie! Icosul 1Îngerii din cer s-au mirat văzând nevoinţele tale şi răbdarea cea mare şi, primind duhul tău în […]

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE MUCENIŢE TOMAIDA

14 Aprilie – Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Multe flori a odrăslit Dreapta Credinţă şi toate de Taină, dar ca Tomaida, nevasta cea întocmai cu monahiile, apărătoarea cea prea tânără a fecioriei, păstrătoarea de Aur […]