Datele climatice din ultimul secol relevă o încălzire progresivă a atmosferei şi o reducere a cantităţilor de precipitaţii, care au devenit factori limitativi pentru creşterea, dezvoltarea şi productivitatea culturilor din anumite zone geografice ale ţării. Cu toţii am simţit acest lucru, căci verile au devenit cu fiecare an mai călduroase, vânturile mai puternice, ploile mai acide, aşa cum şi noi am devenit mai agitaţi şi mai furtunoşi. Prin intervenţia sa nechibzuită omul a distrus armonia mediului înconjurător, fapt ce a afectat puternic atât calitatea vieţii oamenilor, cât şi clima.Teritoriul României, în vremuri preistorice, era acoperit cu vegetaţie forestieră în proporţie de cca 79 – 80 %. O dată cu dezvoltarea societăţii umane suprafaţa cu păduri s-a redus treptat ajungându-se astăzi la un procent de împădurire de cca 28 %, iar în zonele cu risc ridicat la deşertificare suprafaţa pădurilor este foarte redusă – sub 2 %. (Pentru mai multe detalii)

Sigur că vă veţi întreba ce caută aceste date ştiinţifice despre climă şi mediu pe site-ul unei mănăstiri.

Iată care este motivul: Mănăstirea Dervent este aşezată în Dobrogea, într-o zonă mult afectată de schimbările climatice, şi, spre deosebire de alţi factori care privesc pasiv la degradarea continuă a mediului înconjurător, ea a luat o serie de iniţiative prin care încearcă să-şi aducă contribuţia la diminuarea efectelor nocive ale poluării.

În ultimii cinci ani, au fost plantaţi în incinta mănăstirii peste 10.000 de puieţi de copaci, arbuşti şi arbori ornamentali, cumpăraţi sau primiţi donaţie de la pepiniere silvice sau proveniţi din donaţii de la persoane binevoitoare. Acum, după trecerea anilor, această investiţie pe termen lung îşi arată roadele: verdeaţa care înconjoară mănăstirea, freamătul frunzelor, umbra şi pacea care emană din coroanele pomilor bucură ochii şi sufletele atât ale vieţuitorilor, cât şi ale credincioşilor şi pelerinilor care îi păşesc pragul.

Acestă poziţie activă a Mănăstirii Dervent în protejarea mediului înconjurător se fundamentează pe considerente biblice, căci Dumnezeu a creat întreaga natură într-o armonie desăvârşită pentru ca omul să se bucure de ea şi să o folosească într-un mod echilibrat pentru cele necesare vieţii lui pământeşti. Dorim, de asemenea, prin aceasta, ca oamenii să conştientizeze păcatul de a distruge mediul înconjurător, fapt prin care calcă virtutea fundamentală a iubirii faţă de aproapele, căci fiecare are datoria de a păstra şi a lăsa moştenire generaţiilor viitoare o lume de care şi acestea să se poată bucura pe deplin.

Scăderea suprafeţei împădurite, fenomen care are loc în zilele noastre cu o rapiditate inimaginabilă, are efecte dintre cele mai distrugătoare asupra calităţii aerului şi, implicit, a calităţii vieţii. Seceta şi aridizarea terenurilor duc la creşterea sărăciei, iar concentraţia crescută de monoxid şi dioxid de carbon, precum şi diferitele substanţe toxice existente în cantităţi din ce în ce mai mari în aerul atmosferic generează numeroase îmbolnăviri.

În acest context, Mănăstirea Dervent lansează o nouă provocare pentru protejarea mediului înconjurător şi pentru îmbogăţirea lui prin plantarea de copaci. Poate unii vor spune că „nu se face primăvară cu o floare” şi că plantarea unui pom nu va schimba nimic din situaţia existentă în prezent. Iată însă ce spune ştiinţa: un pom produce 118 kg de oxigen pe an, iar un hectar de pădure regenerează tot în acelaşi interval 6,4 t de dioxid de carbon, degajând în atmosferă oxigenul necesar vieţii pentru 45 de persoane timp de un an, sau poate ajuta la arderea combustibilului unui automobil pentru ca acesta să parcurgă 34.600 km.

Dacă fiecare persoană din populaţia ţării noastre ar planta câte un pom în fiecare an, suprafaţa împădurită ar creşte cu aproximativ 4 000 de hectare anual, ceea ce însemnă că acţiunea personală a fiecăruia dintre noi poate fi foarte importantă şi fiecare îşi poate aduce o contribuţie, deloc neînsemnată, la diminuarea efectelor nocive care apar din cauza distrugerii mediului înconjurător.

Ţinând cont de faptul că mai mult de 70% din populaţia judeţului Constanţa locuieşte în mediul urban şi nu are şansa plantării unui copac, am luat iniţiativa de a vă oferi posibilitatea de a face acest lucru în mănăstirea noastră, punându-vă la dispoziţie puieţi de diferite specii de arbori pe care îi puteţi cumpăra şi planta pe un teren special ales în acest scop. Mănăstirea Dervent are disponibile pentru acest poiect 7 ha de teren care se află în faţa acestui aşezământ monahal şi care reprezintă un exemplu tipic de teren supus degradării şi care poate fi salvat doar prin împădurire.

Prin această acţiune vă aduceţi contribuţia atât la protejarea mediului înconjurător şi la îmbunătăţirea calităţii aerului pe care fiecare îl respiră, cât şi la înfrumuseţarea locului în care se află această mănăstire vizitată de numeroşi credincioşi care îşi vor desfăta privirea cu verdele foşnitor al pădurii care se va înălţa pe terenul care acum este sterp şi se află în plin proces de degradare.