Arhiepiscopia Tomisului
Sfânta Mănăstire Dervent, Jud. Constanţa

Către: Obştea Sfintei Mănăstiri VatopeduNoi, obştea Mănăstirii Dervent, dimpreună cu dreptmăritorii creştini români, am aflat cu surprindere şi cu întristare despre gestul autorităţilor elene de a-l aresta pe Arhimandritul Efrem, stareţul Mănăstirii Vatopedu, în ajunul sfintei sărbători a Naşterii Domnului.Prin această scrisoare dorim să vă încredinţăm că suntem cu gândul şi cu sufletul alături de Preacuviosul Stareţ, Arhimandritul Efrem şi de întreaga obşte a Mănăstirii Vatopedu. Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Preacuratei Maicii Sale, ocrotitoarea Sfântului Munte şi a tuturor vieţuitorilor săi, ca Preacuviosul Stareţ, Arhimandritul Efrem să fie redat cât de curând obştii Mănăstirii Vatopedu, spre folosul duhovnicesc al întregii comunităţi ortodoxe.

Vă scriem acestea în numele întregii obşti a Mănăstirii Dervent şi al celor 270 de semnatari ai petiţiei adresate Preşedintelui Republicii Elene.

Fie ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă aducă în anul ce vine veşti de bucurie, răspuns bun rugăciunilor voastre, linişte, pace şi mântuire.

Cu frăţească dragoste,
Arhimandrit Andrei Tudor
Stareţul Mănăstirii Dervent (România)

To the Holy Monastery of Vatopedi

We, the monastic community of the Monastery of Dervent in Romania, together with the Romanian Orthodox Christian faithful, we were surprised and saddened to hear of the decision by the Greek authorities to arrest the Archimandrite Ephraim, the Abbot of the Holy Monastery of Vatopedi.

By this letter we wish to assure you that our thoughts and our hearts go with you, with the Very Reverend Father, Archimandrite Ephraim and with the entire community of the Monastery of Vatopedi. We pray our Lord Jesus Christ and the Most Blessed Theotokos, the guide and guardian of the Holy Mountain and of all its inhabitants that the Very Reverend Archimandrite Ephrem may soon be returned to his community of Vatopedi, for the spiritual good of the entire Orthodox commonwealth.

We are writing the present on behalf of the entire monastic community of the Monastery of Dervent and of the 270 faithful who signed the (annexed) petition addressed to the President of the Hellenic Republic.

May our Lord Jesus Christ bring you in the New Year all good tidings, a good answer to your prayers, peace, serenity, and salvation.

With our brotherly love,
Archimandrite Andrei Tudor
Abbot of the Monastery of Dervent, Romania

Stareţul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, Părintele Arhim. Efrem a fost arestat în ajunul Crăciunului. Acest fapt este împotriva Ortodoxiei! La rugămintea părinţilor de la Vatoped strângem adeziuni pentru eliberarea părintelui Efrem, adresate către preşedintele republicii Elene. Dacă doriţi să vă solidarizaţi la această petiţie vă rog să trimiteţi numele şi prenumele, seria şi nr. actului de identitate pe adresa de e-mail: manastirea_dervent2003 @ yahoo.com. Dacă aveţi posibilitatea puteţi semna online pe internet: www.freegerontaefraim.com.