Skip to main content

Cugetări patericale 253

Un frate s-a dus la avva Ilie sihastrul din chinovia peşterii avvei Sava şi i-a zis:– Avvo, spune-mi un cuvânt.– În zilele părinţilor noştri erau iubite aceste trei virtuţi: neaverea, blândeţea şi înfrânarea; acuma stăpânesc între monahi lăcomia de averi şi de mâncare, ca şi obrăznicia. Păzeşte-le pe care vrei. Pentru Avva Ilie, Patericul Egiptean