Skip to main content

Cugetări patericale 328

A fost întrebat avva Agathon: ce e mare? truda trupească sau paza celor lăuntrice? Şi a răspuns: omul e ca pomul. Truda trupească sunt frunzele, şi paza celor lăuntrice rodul. Căci aşa spune Scriptura, „tot pomul care nu dă roadă se va tăia şi se va arunca în foc” (Matei III, 10), e vădit că […]

Cugetări patericale 324

L-a întrebat un frate pe avva Ammona spunându-i: zi-mi un cuvânt. Iar el i-a spus: mergi, şi gândeşte aşa cum gândesc răufăcătorii din închisoare. Căci ei tot întreabă unde este stăpânul şi când vine, şi plâng din pricina aşteptării. La fel şi călugărul trebuie să ia aminte mereu şi să îşi mustre sufletul zicând: vai […]

Cugetări patericale 323

A fost întrebat avva Ammona ce este calea cea strâmtă şi îngustă, şi a zis: calea strâmtă şi îngustă înseamnă a-ţi struni gândurile, şi a-ţi nimici voia ta, de dragul lui Dumnezeu. Asta înseamnă „iată noi am lăsat toate şi ţi-am urmat Ţie” (Matei XIX, 27). Pentru Avva Ammona, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 315

Se povestea despre vlădica Oxyrinhului, pre numele său avva Apfy, că era călugăr, care ducea un trai aspru. Când a ajuns episcop, a vrut să facă aceleaşi nevoinţe şi în lume, dar n-a izbândit. Şi s-a aruncat înaintea lui Dumnezeu, zicând: nu cumva din pricina vlădiciei m-a părăsit harul? Şi i s-a descoperit lui: nu; […]

Cugetări patericale 305

L-a întrebat cineva pe avva Viaré:–Ce să fac pentru ca să mă mântuiesc?–Du-te, fă-ţi pântecele mic, şi lucrarea mâinilor tale mică, şi nu te frământa în chilia ta, şi te vei mântui. Pentru Avva Viaré, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 303

A zis avva Grigore (Grigore de Nazianz): pe acestea trei le cere Dumnezeu de la tot omul botezat: credinţă dreaptă de la suflet, adevăr de la limbă, curăţie de la trup. Pentru Avva Grigorie (Grigore de Nazianz.), Patericul Egiptean

Cugetări patericale 301

A spus avva Gherontie cel din Petra: mulţi fiind ispitiţi de plăcerile trupeşti, neapropiindu-se de trup, au curvit cu mintea; şi păstrându-şi trupurile feciorelnice, curvesc cu sufletul. E bine deci, dragii mei, să facem cele scrise, şi să ne păzim fiecare inima cu toată băgarea de seamă. Pentru Avva Gherontie cel din Petra, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 300

Un frate l-a întrebat pe avva Daniel:–Dă-mi o poruncă şi o s-o păzesc.–Nu întinde niciodată mâna în acelaşi blid cu o femeie şi nu mânca cu ea; şi aşa vei scăpa puţin de dracul curviei. Pentru Avva Daniel, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 294

A zis avva Dula: dacă vrăjmaşul ne sileşte să părăsim liniştea, să nu ascultăm de el, că nimic nu este asemenea ei şi înfrânării de la mâncare, care îi vine în ajutor: ele ascut vederea ochilor celor lăuntrici. Pentru Avva Dula, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 289

Tot el a spus: păcatele drepţilor sunt în jurul buzelor, dar ale celor necredincioşi din tot trupul. De aceea cântă David, „pune Doamne strajă gurii mele şi îngrădire împrejurul buzelor mele”, şi „am spus că voi păzi căile mele, ca să nu păcătuiesc cu limba mea”. Pentru Avva Epifanie, vlădica Ciprului, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 288

A mai spus: neapărat să dobândească cei care pot, cărţi creştineşti, că şi vederea cărţilor ne face mai pregetători spre păcat şi ne îndeamnă mai curând să ne înălţăm spre dreptate. Pentru Avva Epifanie, vlădica Ciprului, Patericul Egiptean