Skip to main content

Cugetări patericale 371

I-a spus avva Antonie avvei Pimen: lucrarea cea mare a omului e să-şi arunce păcatul înaintea lui Dumnezeu, şi să se aştepte la ispită până la ultima suflare. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 370

A spus tot el: nimeni neispitit nu va putea merge în împărăţia cerurilor. Că de aceea se spune: înlătură ispitele şi nimeni nu mai e mântuit. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 353

A spus avva Antonie: având în faţa ochilor frica de Dumnezeu pururea să ne amintim de moarte, să urâm lumea şi toate cele din ea, orice răgaz trupesc şi să lepădăm viaţa aceasta ca să trăim în Hristos; că acestea le va cere de la noi în ziua judecăţii. Să însetăm, să flămânzim, să veghem, […]

Cugetări patericale 347

Arsenie, fiind încă la palat, se ruga de Dumnezeu zicând: Doamne călăuzeşte-mă cum să mă mântuiesc. Şi a auzit un glas spunând: Arsenie, fugi de oameni şi te vei mântui. Pentru Avva Arsenie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 346

Tot el sihăstrindu-se în viaţa singuratică, s-a rugat din nou cu aceleaşi cuvinte. Şi a auzit un glas spunându-i: Arsenie, fugi, taci, linişteşte-te, căci acestea sunt rădăcinile lipsei de păcate. Pentru Avva Arsenie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 324

L-a întrebat un frate pe avva Ammona spunându-i: zi-mi un cuvânt. Iar el i-a spus: mergi, şi gândeşte aşa cum gândesc răufăcătorii din închisoare. Căci ei tot întreabă unde este stăpânul şi când vine, şi plâng din pricina aşteptării. La fel şi călugărul trebuie să ia aminte mereu şi să îşi mustre sufletul zicând: vai […]

Cugetări patericale 310

Tot el a spus: când eşti în pace şi nu te lupţi, atunci smereşte-te mai mult, ca nu cumva, venind bucurie dinafară, să ne înfumurăm şi să fim iar daţi luptei. Căci adesea Dumnezeu pentru slăbiciunea şi neputinţa noastră nu îngăduie să fim înfruntaţi, ca să nu pierim. Pentru Avva Visarion, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 309

Un frate care locuia cu alţii l-a întrebat pe avva Visarion: ce să fac? Iar el i-a spus: taci, şi nu te compara cu ceilalţi. Pentru Avva Visarion, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 306

A spus avva Veniamin fiilor săi pe când trăgea să moară: faceţi aşa şi veţi putea să vă mântuiţi „bucuraţi-vă totdeauna, rugaţi-vă neîncetat, mulţumiţi pentru toate” (I Tesaloniceni 5, 16). Pentru Avva Veniamin, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 305

L-a întrebat cineva pe avva Viaré:–Ce să fac pentru ca să mă mântuiesc?–Du-te, fă-ţi pântecele mic, şi lucrarea mâinilor tale mică, şi nu te frământa în chilia ta, şi te vei mântui. Pentru Avva Viaré, Patericul Egiptean