Skip to main content

Cugetări patericale 356

A spus iar avva Antonie: dacă e cu putinţă, călugărul trebuie să se încredinţeze bătrânilor de fiecare pas pe care-l face şi de fiecare picătură pe care o bea în chilia sa, ca să nu păcătuiască prin acestea. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 353

A spus avva Antonie: având în faţa ochilor frica de Dumnezeu pururea să ne amintim de moarte, să urâm lumea şi toate cele din ea, orice răgaz trupesc şi să lepădăm viaţa aceasta ca să trăim în Hristos; că acestea le va cere de la noi în ziua judecăţii. Să însetăm, să flămânzim, să veghem, […]

Cugetări patericale 314

Era un bătrân la Chilii, Apolló. Şi dacă venea cineva să-l roage pentru orişice muncă, mergea bucuros, zicând: voi lucra azi cu Hristos pentru sufletul meu, aceasta este răsplata mea. Pentru Avva Apolló, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 299

Călătorea odată avva Daniel cu avva Ammóes. Iar avva Ammóes spuse:–Când ne vom aşeza şi noi în chilie, părinte?–Cine ni-l ia nouă pe Dumnezeu acuma? Dumnezeu este în chilie şi în afara ei. Pentru Avva Daniel, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 298

A mai spus avva Daniel: pe cât înfloreşte trupul, pe atâta se veştejeşte sufletul, şi pe cât se ofileşte trupul, pe atâta înfloreşte sufletul. Pentru Avva Daniel, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 276

Spunea avva Dioscor: dacă vom purta veşmintele cereşti nu vom fi găsiţi goi. Dacă nu vom fi găsiţi purtând hainele acelea, ce vom face, fraţilor? Că va trebui să auzim atunci vocea aceea spunând „aruncă-l pe acesta în întunericul cel din afară: acolo va fi plângerea şi scrâşnetul dinţilor”. Acuma însă, fraţilor, mare ruşine e […]

Cugetari patericale 172

A spus iar: părintele nostru avva Antonie a spus: „Niciodată n-am pus mai presus binele meu decât folosul fratelui meu”. Pentru avva Ioan eunucul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 133

O femeie care avea cancer la sân a auzit de avva Longin, şi a vrut să-l întâlnească. El locuia pe atunci la mila a noua spre apus de Alexandria. Cum femeia îl căuta, a dat de fericitul Longin adunând lemne pe lângă mare. Când îl întâlni, îl întrebă: avvo, unde locuieşte avva Longin, robul lui […]

Cugetari patericale 99

A auzit odată cârmuitorul locului de avva Moise şi a venit la Sketis să-l vadă. Atunci nişte bătrâni i-au dat de ştire şi s-a dus să fugă în luncă. L-au întâlnit cei care-l căutau şi i-au zis:– Spune, bătrâne, unde e chilia avvei Moise?– Ce vreţi de la el? E nebun.Cârmuitorul merse la biserică, spunându-le […]