Skip to main content

Cugetări patericale 350

L-a întrebat avva Pamvo pe avva Antonie: Ce să fac? Iar bătrânul îi spuse: Nu te încrede în dreptatea ta, nu te frământa pentru cele trecute; stăpâneşte-ţi limba şi pântecele. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 346

Tot el sihăstrindu-se în viaţa singuratică, s-a rugat din nou cu aceleaşi cuvinte. Şi a auzit un glas spunându-i: Arsenie, fugi, taci, linişteşte-te, căci acestea sunt rădăcinile lipsei de păcate. Pentru Avva Arsenie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 334

Se spunea despre avva Agathon că trei ani de-a rândul a ţinut o piatră în gură până să se deprindă să tacă. Pentru Avva Agaton, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 312

A spus avva Andrei: acestea trei i se potrivesc călugărului: înstrăinarea, neaverea, tăcerea întru răbdare. Pentru Avva Andrei, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 309

Un frate care locuia cu alţii l-a întrebat pe avva Visarion: ce să fac? Iar el i-a spus: taci, şi nu te compara cu ceilalţi. Pentru Avva Visarion, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 291

Tot el a spus: cananeanca strigă şi e ascultată, şi cea cu scurgere de sânge tace şi e făcută fericită; fariseul strigă şi e osândit, vameşul nici nu-şi deschide gura şi e ascultat. Pentru Avva Epifanie, vlădica Ciprului, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 289

Tot el a spus: păcatele drepţilor sunt în jurul buzelor, dar ale celor necredincioşi din tot trupul. De aceea cântă David, „pune Doamne strajă gurii mele şi îngrădire împrejurul buzelor mele”, şi „am spus că voi păzi căile mele, ca să nu păcătuiesc cu limba mea”. Pentru Avva Epifanie, vlădica Ciprului, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 279

Când era începător a mers avva Euprepie la un bătrân şi i-a spus:– Avvo, spune-mi un cuvânt cu care să mă mântui.– Dacă vrei să te mântuieşti, când vii la cineva, nu vorbi neîntrebat. El, atins de remuşcare, se căi zicând: – Am citit, zău, multe cărţi, dar învăţătura asta n-am cunoscut-o. Şi plecă mult […]

Cugetări patericale 266

A spus avva Pimen că l-a întrebat avva Moise pe avva Zaharia, când acela era aproape să moară: ce vezi? El răspunse: nu e mai bine a tăcea, părinte? Şi i-a spus: da, fiule, taci. Şi în ceasul morţii sale, avva Isidor, aşezat, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: bucură-te, fiule Zaharia, că ţi s-au […]

Cugetări patericale 229

Tot avva Theofil arhiepiscopul a venit odată la Sketis. Adunându-se fraţii, îi ziseră avvei Pamvó:– Spune-i un cuvânt papei, ca să se folosească– Dacă nu se foloseşte de tăcerea mea, nici de cuvântul meu nu se va folosi. Pentru Avva Theofil arhiepiscopul, Patericul Egiptean