A spus avva Iacóv: am mers la avva Matóe şi întorcându-mă, i-am spus: vreau să trec pe la Chilii. El mi-a zis: îmbrăţişează-l din partea mea pe avva Ioan. Ducându-mă la avva Ioan, i-am zis:– Te îmbrăţişează avva Matoe.– Avva Matoe, „cu adevărat israelit, în care nu este vicleşug” (Ioan 1, 47). După un an […]