Skip to main content

Cugetări patericale 361

Îl lăudau fraţii avvei Antonie pe un monah. Iar el primindu-l l-a ispitit dacă rabdă dispreţul. Şi văzând că nu, îi spuse: eşti ca un sat împodobit pe dinainte, şi furat pe hoţi pe la spate. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 119

A spus avva Macarie: dacă ţi se face dispreţul ca lauda şi sărăcia ca averea, şi lipsa ca belşugul, nu vei muri. Că e cu neputinţă ca cel care crede bine şi care lucrează cu evlavie să cadă în necurăţia patimilor şi în rătăcirea demonilor. Pentru avva Macarie egipteanul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 104

Se spunea despre avva Moise, că l-au făcut cleric, şi i-au pus epitrahilul. Atunci arhiepiscopul i-a spus:– Iată că te-ai făcut cu totul alb, avva Moise!– Oare pe dinafară, înalt-prea-sfinţite, sau şi pe dinăuntru?Arhiepiscopul, voind să-l încerce, le spuse clericilor: când va intra avva Moise în altar, goniţi-l şi urmăriţi-l, ca să auziţi ce zice. […]

Cugetari patericale 103

S-a făcut altădată adunare la Sketis, iar fraţii, dorind să-l încerce, îl dispreţuiau, zicând:– Ce caută şi negrul ăsta printre noi?El ascultă în tăcere. Înainte de a se despărţi, i-au zis:– Avvo, nu te-ai tulburat deloc adineaori?– Ba da, dar n-am zis nimic. Pentru avva Moise, Patericul Egiptean