Skip to main content

Cugetări patericale 353

A spus avva Antonie: având în faţa ochilor frica de Dumnezeu pururea să ne amintim de moarte, să urâm lumea şi toate cele din ea, orice răgaz trupesc şi să lepădăm viaţa aceasta ca să trăim în Hristos; că acestea le va cere de la noi în ziua judecăţii. Să însetăm, să flămânzim, să veghem, […]

Cugetări patericale 276

Spunea avva Dioscor: dacă vom purta veşmintele cereşti nu vom fi găsiţi goi. Dacă nu vom fi găsiţi purtând hainele acelea, ce vom face, fraţilor? Că va trebui să auzim atunci vocea aceea spunând „aruncă-l pe acesta în întunericul cel din afară: acolo va fi plângerea şi scrâşnetul dinţilor”. Acuma însă, fraţilor, mare ruşine e […]

Cugetări patericale 231

Au venit odată părinţii la Alexandria, chemaţi de Theofil arhiepiscopul, ca să facă rugăciune şi să surpe templele. Şi mâncând ei cu el, li s-a adus carne de viţel, şi au mâncat, nebănuind nimica. Şi luând episcopul un copan, îi dete bătrânului de lângă el, zicând:– Ia un copan bun şi mâncă, avvo.– Noi până […]

Cugetări patericale 230

Tot avva Theofil arhiepiscopul, înaintea morţii, a zis: ferice de tine, avva Arsenie, căci îţi aduceai mereu aminte de ceasul acesta! Pentru Avva Theofil arhiepiscopul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 139

S-au adunat odată cei din Sketis ca să discute despre Melhisedec şi au uitat să-l cheme şi pe avva Copri. Chemându-l apoi, l-au întrebat despre asta. El, lovindu-se de trei ori peste gură, zise: vai ţie, Copri, că ce ţi-a poruncit Dumnezeu să faci, le-ai părăsit, şi cauţi ce nu cere de la tine. Auzind […]

Cugetari patericale 111

A zis avva Macarie: dacă ne gândim la relele pe care ni le fac oamenii, îndepărtăm puterea gândului de la Dumnezeu; dacă ne gândim la relele pe care ni le fac demonii, atunci vom fi teferi. Pentru avva Macarie egipteanul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 110

Se spunea despre avva Macarie, că dacă venea la el vreun frate, cu teamă, ca la un bătrân sfânt şi mare, nu vorbea cu el. Dar dacă-i zicea un frate, ca şi cum l-ar fi bagatelizat: zi, avvo, când erai cămilar şi şterpeleai sodă şi o vindeai, nu te chelfăneau paznicii? Şi dacă vorbea cineva […]

Cugetari patericale 109

Avva Aió l-a întrebat pe avva Macarie:– Zi-mi un cuvânt.– Fugi de oameni; şezi în chilia ta şi plânge-ţi păcatele, şi nu iubi vorba oamenilor, şi te vei mântui. Pentru avva Macarie egipteanul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 107

A zis avva Pafnutie, ucenicul avvei Macarie, că a spus bătrânul: când eram copil, păşteam viţeii cu ceilalţi copii. Ei s-au dus odată la furat curmale. Când au tulit-o, a căzut una de la ei, iar eu am luat-o şi am mâncat-o. De câte ori îmi aduc aminte, stau şi plâng. Pentru avva Macarie egipteanul, […]

Cugetari patericale 106

Era odată foarte îmboldit spre curvie avva Moise, şi nemaiputând să şadă în chilie, s-a dus şi l-a înştiinţat pe avva Isidor. Şi avva l-a îndemnat să se întoarcă în chilia lui. El n-a primit, zicându-i: nu izbutesc, avvo. Luându-l cu el, l-a suit pe casă şi i-a zis: ia aminte spre apus. El se […]

Cugetari patericale 81

L-a întrebat un frate pe avva Matoe:– Spune-mi un cuvânt.– Du-te, roagă-te lui Dumnezeu să-ţi dea jale în inimă şi smerenie, şi ia aminte pururea la păcatele tale, nu judeca pe alţii, ci pune-te mai prejos de toţi, nu te împrieteni cu băiat, nu avea cunoştinţă cu femeie, nici prieten eretic, curmează familiaritatea de la […]