Skip to main content

Cugetări patericale 363

A mai zis: cel care locuieşte în pustie şi se linişteşte, e scutit de trei lupte, a văzului, a auzului şi a vorbirii; îi mai rămâne una, a urâtului. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 362

A spus avva Antonie: aşa cum peştii zăbovind pe uscat mor, la fel şi monahii întârziind în afara chiliei sau printre oamenii din lume slăbesc încordarea liniştirii. Trebuie deci ca şi noi să ne grăbim spre chilie, ca peştele spre mare, ca nu cumva întârziind afară să părăsim paza dinlăuntru. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 347

Arsenie, fiind încă la palat, se ruga de Dumnezeu zicând: Doamne călăuzeşte-mă cum să mă mântuiesc. Şi a auzit un glas spunând: Arsenie, fugi de oameni şi te vei mântui. Pentru Avva Arsenie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 346

Tot el sihăstrindu-se în viaţa singuratică, s-a rugat din nou cu aceleaşi cuvinte. Şi a auzit un glas spunându-i: Arsenie, fugi, taci, linişteşte-te, căci acestea sunt rădăcinile lipsei de păcate. Pentru Avva Arsenie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 329

A mai spus: niciodată nu m-am culcat având ceva împotriva cuiva, nici n-am lăsat pe cineva să se culce având ceva împotriva mea, pe cât mi-a stat în puteri. Pentru Avva Agaton, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 294

A zis avva Dula: dacă vrăjmaşul ne sileşte să părăsim liniştea, să nu ascultăm de el, că nimic nu este asemenea ei şi înfrânării de la mâncare, care îi vine în ajutor: ele ascut vederea ochilor celor lăuntrici. Pentru Avva Dula, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 293

A mai zis: încetează legăturile cu cei mulţi, ca nu cumva lupta cugetului să nu te bântuiască şi să-ţi stingherească şi cursul liniştirii. Pentru Avva Dula, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 274

A mai spus: înlătură legăturile cu cei mulţi, ca nu cumva mintea să ţi se risipească şi să-ţi tulbure liniştirea. Pentru Avva Evagrie, Patericul Egiptean