Skip to main content

Cugetări patericale 338

Spuneau unii despre avva Agathon că au venit unii la el, auzind că are duh al deosebirii, şi vrând să-l încerce, i-au spus:– Tu eşti Agathon? Am auzit că eşti curvar şi îngâmfat.– Da, aşa e.– Tu eşti Agathon cel flecar şi bârfitor?– Eu sunt.– Tu eşti Agathon ereticul?– Nu sunt eretic.Şi l-au întrebat:– Spune-ne, […]

Cugetări patericale 301

A spus avva Gherontie cel din Petra: mulţi fiind ispitiţi de plăcerile trupeşti, neapropiindu-se de trup, au curvit cu mintea; şi păstrându-şi trupurile feciorelnice, curvesc cu sufletul. E bine deci, dragii mei, să facem cele scrise, şi să ne păzim fiecare inima cu toată băgarea de seamă. Pentru Avva Gherontie cel din Petra, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 138

Fiind întrebat despre gândul curviei, avva Cyros alexandrinul răspunse aşa: dacă nu ai gând, nu ai nici nădejde; dacă nu ai gând, ai fapta. Aceasta înseamnă că cel care nu luptă cu păcatul în gândire, nici nu i se împotriveşte, trupeşte săvârşeşte fapta. Cel care are fapte nu e bântuit de gânduri. Şi l-a întrebat […]

Cugetari patericale 135

Povestea cineva despre un frate care căzuse în păcat, că, mergând la avva Lot, intra şi ieşea, zbuciumat, negăsindu-şi locul. Avva Lot îi spuse:– Ce ai, frate?– Am făcut păcat mare şi nu pot să-l spun părinţilor.– Mărturiseşte-mi-l mie, şi eu îl voi lua asupra mea.– Am căzut în curvie şi am jertfit idolilor ca […]

Cugetari patericale 43

Avva Olympios cel de la Chilii era zădărât de curvie, iar gândul îi zicea: du-te şi ia-ţi femeie. Atunci a luat lut şi a plăsmuit o femeie şi şi-a zis: iată femeia ta; de acum trebuie să lucrezi mult ca s-o hrăneşti. Şi a lucrat ostenind mult. La zi, a făcut iarăşi lut, plăsmuindu-şi fetiţă, […]