Skip to main content

Cugetări patericale 374

Au făcut prevestiri sfinţii părinţi despre generaţia cea mai de pe urmă.– Ce am făcut noi? a zis unul. Şi i-a răspuns unul mare dintre ei, Avva Ishyrion:– Noi am făcut poruncile lui Dumnezeu.– Şi cei de după noi ce vor face?– Vor ajunge la jumătatea faptelor noastre.– Şi cei de după ei?– Cei din […]

Cugetări patericale 244

Tot el a venit odată la avva Ioan, cel care era eunuc din naştere. Şi i-a zis, pe când vorbeau ei: când eram la Sketis, lucrarea sufletului era de căpetenie, iar lucrarea mâinilor era neînsemnată; acum lucrarea sufletului a ajuns neînsemnată, şi ce era neînsemnat, lucrare. Pentru Avva Theodor al Fermei, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 243

L-a întrebat un frate:– Ce este lucrarea sufletului, pe care acum o avem neînsemnată, şi ce este lucrarea neînsemnată, care ne este acuma lucrare de căpetenie?– Toate cele care se fac din porunca lui Dumnezeu, sunt lucrarea sufletului; cele pe care le facem după mintea noastră, lucrând şi strângând, trebuie să ne fie neînsemnate.– Lămureşte-mă.– […]

Cugetări patericale 233

A spus avva Theodor cel de la Sketis: vine gândul şi mă frământă şi mă stânjeneşte, dar fapt nu poate să facă, ci doar mă împiedică de la fapta bună; dar omul veghetor îl izgoneşte, sculându-se la rugăciune. Pentru Avva Theodor cel de la Sketis, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 176

A mai spus: nu e nevoie doar de cuvinte; că sunt cuvinte destule la oamenii din vremea de azi. Ci de lucru e nevoie; căci el este cel căutat, nu cuvintele, care nu au roadă. Pentru avva Iacov, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 173

Avva Ioan eunucul, când era tânăr, l-a întrebat pe un bătrân:– Cum de voi aţi putut face lucrul lui Dumnezeu în tihnă, iar noi nu-l putem face nici cu trudă?– Noi am putut, fiindcă lucrul lui Dumnezeu ne era fundamental, iar trebuinţa celor trupeşti secundară. Vouă vă e de căpătâi trebuinţa trupească, iar lucrul lui […]

Cugetari patericale 153

Spunea avva Iosif tebanul: trei lucruri sunt scumpe în ochii Domnului: primul, când omul se îmbolnăveşte şi îi vin ispite pe deasupra şi le primeşte mulţumind. Al doilea, când cineva îşi face toate faptele sale curate în ochii lui Dumnezeu, fără să aibă nimic omenesc. Al treilea, când şade sub supunerea unui părinte duhovnicesc, şi […]

Cugetari patericale 142

– Dacă nu mâna Moisi oile sub muntele Sinai, nu ar fi văzut focul din rug. L-a întrebat un frate:– Ce înseamnă rug?– Rugul înseamnă fapta trupească. Este scris că împărăţia cerurilor este asemenea comorii ascunse în ogor.– Atunci omul n-ajunge la nici o cinste, fără trudă?– Oricum, e scris: „cu ochii aţintiţi la începătorul […]

Cugetari patericale 138

Fiind întrebat despre gândul curviei, avva Cyros alexandrinul răspunse aşa: dacă nu ai gând, nu ai nici nădejde; dacă nu ai gând, ai fapta. Aceasta înseamnă că cel care nu luptă cu păcatul în gândire, nici nu i se împotriveşte, trupeşte săvârşeşte fapta. Cel care are fapte nu e bântuit de gânduri. Şi l-a întrebat […]

Cugetari patericale 95

A zis iarăşi: omul trebuie să moară faţă de toată fapta rea, înainte de a ieşi din trup, ca să nu facă rău nimănuia. Pentru avva Moise, Patericul Egiptean