Skip to main content

Cugetări patericale 243

L-a întrebat un frate:– Ce este lucrarea sufletului, pe care acum o avem neînsemnată, şi ce este lucrarea neînsemnată, care ne este acuma lucrare de căpetenie?– Toate cele care se fac din porunca lui Dumnezeu, sunt lucrarea sufletului; cele pe care le facem după mintea noastră, lucrând şi strângând, trebuie să ne fie neînsemnate.– Lămureşte-mă.– […]

Cugetari patericale 144

L-a întrebat un frate pe avva Cronie:– În ce chip ajunge omul la smerenie?– Prin frica lui Dumnezeu.– Şi prin ce faptă ajunge la frica lui Dumnezeu?– După mine, să se înfrâneze de la tot lucrul, să se dedea trudei trupeşti, şi, după puteri, să se gândească la ieşirea sa din trup şi la judecata […]