Skip to main content

Cugetări patericale 163

A mai spus: ucenicii trebuie ca să-i iubească pe cei cu adevărat dascăli, ca pe nişte părinţi, şi să se teamă de ei ca de nişte conducători, ca nu cumva din pricina iubirii să se risipească frica, nici din pricina fricii să se întunece iubirea. Pentru avva Isidor preotul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 130

Zicea avva Petru despre sfântul Macarie, că fiind odată la un pustnic, şi găsindu-l bolnav, l-a întrebat ce ar vrea să mânce, că nu era nimic în chilia lui. Şi cum bătrânul i-a spus: o mică plăcintă, nu a zăbovit să se ducă la Alexandria, cu bărbăţie, şi să-i dea bolnavului; şi ce este de […]

Cugetări patericale 129

A mai spus, că purtându-se avva Macarie cu mare bunătate faţă de toţi fraţii, i-au spus unii:– De ce te porţi aşa?– Doisprezece ani i-am slujit Domnului meu, ca să-mi hărăzească acest har, şi voi toţi mă sfătuiţi să-l lepăd? Pentru avva Macarie egipteanul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 114

Se spunea despre avva Macarie egipteanul că a urcat odată de la Sketis la muntele Nitriei; şi când s-a apropiat de loc, îi spuse ucenicului său: ia-o puţin înainte. Şi când a luat-o el înainte, s-a întâlnit cu un preot al grecilor, care alerga ducând cu el un lemn, iar fratele i-a strigat: ai, diavole, […]

Cugetari patericale 113

Spuneau despre avva Macarie că a intrat un tâlhar în chilie în lipsa lui. Când a venit el la chilie, l-a găsit pe tâlhar încărcându-şi cămila cu lucrurile lui. Atunci el intră în chilie, luând din lucruri şi încărca pe cămilă cu celălalt. După ce isprăviră, tâlharul a început să dea în cămilă, ca să […]

Cugetari patericale 112

Se spunea despre avva Macarie cel mare că ajunsese, precum e scris, dumnezeu pământesc, căci aşa cum Dumnezeu acoperă lumea, tot aşa a ajuns avva Macarie să ascundă greşelile pe care le vedea, pe cele pe care le vedea ca şi cum nu le-ar fi văzut, şi pe cele pe care le auzea ca şi […]