Skip to main content

Cugetări patericale 353

A spus avva Antonie: având în faţa ochilor frica de Dumnezeu pururea să ne amintim de moarte, să urâm lumea şi toate cele din ea, orice răgaz trupesc şi să lepădăm viaţa aceasta ca să trăim în Hristos; că acestea le va cere de la noi în ziua judecăţii. Să însetăm, să flămânzim, să veghem, […]

Cugetări patericale 305

L-a întrebat cineva pe avva Viaré:–Ce să fac pentru ca să mă mântuiesc?–Du-te, fă-ţi pântecele mic, şi lucrarea mâinilor tale mică, şi nu te frământa în chilia ta, şi te vei mântui. Pentru Avva Viaré, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 294

A zis avva Dula: dacă vrăjmaşul ne sileşte să părăsim liniştea, să nu ascultăm de el, că nimic nu este asemenea ei şi înfrânării de la mâncare, care îi vine în ajutor: ele ascut vederea ochilor celor lăuntrici. Pentru Avva Dula, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 227

A zis avva Theodot: lipsa pâinii sleieşte trupul monahului. Dar alt bătrân a zis: nesomnul sleieşte trupul şi mai mult. Pentru Avva Theona, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 202

A spus avva Ioan Colobós: dacă vrea un împărat să ia o cetate duşmană, întâi stăpâneşte apa şi hrana, şi astfel duşmanii pierind de foame i se supun. Astfel şi patimile cărnii, dacă trăieşte omul în post şi flămânzire, vrăjmaşii se vlăguiesc împotriva sufletului său. Pentru avva Ioan Colov, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 164

A mai zis: dacă vă nevoiţi postind după rânduieli, nu vă îngâmfaţi. Dacă vă înfumuraţi cu asta, mai bine mâncaţi carne. Că e mai bine ca omul să mânce carne, decât să se mândrească şi să se fălească. Pentru avva Isidor preotul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 141

Zicea avva Pimen despre avva Copri că ajunsese la o asemenea măsură, că, zăcând bolnav, mulţumea şi îşi oprea voia. Pentru avva Copri, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 139

S-au adunat odată cei din Sketis ca să discute despre Melhisedec şi au uitat să-l cheme şi pe avva Copri. Chemându-l apoi, l-au întrebat despre asta. El, lovindu-se de trei ori peste gură, zise: vai ţie, Copri, că ce ţi-a poruncit Dumnezeu să faci, le-ai părăsit, şi cauţi ce nu cere de la tine. Auzind […]

Cugetari patericale 138

Fiind întrebat despre gândul curviei, avva Cyros alexandrinul răspunse aşa: dacă nu ai gând, nu ai nici nădejde; dacă nu ai gând, ai fapta. Aceasta înseamnă că cel care nu luptă cu păcatul în gândire, nici nu i se împotriveşte, trupeşte săvârşeşte fapta. Cel care are fapte nu e bântuit de gânduri. Şi l-a întrebat […]

Cugetari patericale 137

Au venit odată unii la avva Lukios la Enat, călugări din cei care se numesc euhitai, adică rugători. Şi i-a întrebat bătrânul:– Ce lucraţi cu mâinile?– Noi nu ne atingem de lucrare a mâinilor, ci, cum spune apostolul, ne rugăm neîncetat.– Da’ nu mâncaţi?– Ba da.– Când mâncaţi, cine se roagă pentru voi? De dormit, […]