Skip to main content

Cugetări patericale 345

I-a spus cineva fericitului Arsenie:– Cum de noi după atâta şcoală şi înţelepciune n-avem nimic, şi ţăranii ăştia de egipteni şi-au dobândit atâtea virtuţi?– Noi nu avem nimic din învăţătura lumii. Ei, ţărani de egipteni, şi-au dobândit virtuţi din osteneala lor. Pentru Avva Arsenie, Patericul Egiptean

Cugetări patericale 286

A spus tot el: Dumnezeu iartă greşiţilor care se pocăiesc datoria, ca curvei şi vameşului, dar drepţilor le cere şi dobânzi. Asta le şi spunea apostolilor, când zice: „de nu va prisosi dreptatea voastră, mai mult ca a cărturarilor şi fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”. (Matei 5, 20) Pentru Avva Epifanie, vlădica Ciprului, […]

Cugetari patericale 135

Povestea cineva despre un frate care căzuse în păcat, că, mergând la avva Lot, intra şi ieşea, zbuciumat, negăsindu-şi locul. Avva Lot îi spuse:– Ce ai, frate?– Am făcut păcat mare şi nu pot să-l spun părinţilor.– Mărturiseşte-mi-l mie, şi eu îl voi lua asupra mea.– Am căzut în curvie şi am jertfit idolilor ca […]