Skip to main content

Cugetări patericale 370

A spus tot el: nimeni neispitit nu va putea merge în împărăţia cerurilor. Că de aceea se spune: înlătură ispitele şi nimeni nu mai e mântuit. Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 226

A spus maica Theodora: sârguiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă. Precum arborii, dacă nu îndură ierni şi ploi, nu dau rod, tot aşa şi nouă, veacul acesta ne este iarnă (Faptele Apostolilor 14, 22) şi dacă nu trecem prin multe necazuri şi încercări, nu vom putea ajunge moşteni ai împărăţiei celei cereşti. Pentru maica […]

Cugetari patericale 167

Spunea avva Ioan al Tebaidei: monahul trebuie să dobândească mai întâi de toate smerenia, că ea este prima poruncă a Mântuitorului, care a zis „fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” (Matei 5, 3). Pentru avva Ioan al Tebaidei (al Chiliilor), Patericul Egiptean

Cugetari patericale 166

A spus avva Isidor: dacă iubeşti împărăţia cerurilor, dispreţuieşte bogăţiile şi caută răsplata cerească. Pentru avva Isidor preotul, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 158

I-a spus cineva avvei Ioan persul:– Am trudit atâta pentru împărăţia cerurilor! Oare avem s-o moştenim?– Eu am încredere că voi moşteni Ierusalimul cel de sus, cel care este scris în ceruri, că „cel care a făgăduit e de încredere” (Evrei 10, 23). De ce să nu mă încred? Sunt primitor ca Avraam, blând ca […]