Dictionar Bisericesc

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter E.
eclesiologie
-- doctrina despre biserică.
ecumenism
-- Mișcare de refacere a unității văzute a Bisericii, divizată de-a lungul istoriei, datorită factorilor teologici și neteologici, pe calea acordurilor și dialogului teologic, a mărturiei comune, a cooperării și asistenței reciproce. Este considerată de Sfinții Părinți ca Erezia Ereziilor deoarece încearcă să alăture lucruri ce nu pot fi alăturate: adorarea lui Dumnezeu cu închinarea la idoli.
erezii
[gr. și lat. haeresis = opțiune, erezie]
-- concepții particulare fie despre Sfânta Treime, fie despre dumnezeirea lui Iisus Hristos, sau despre firea Sa omenească, sau despre raportul dintre cele doua firi în ipostasul Său dumnezeiesc, acestea din urma fiind cunoscute sub denumirea de erezii hristologice. Se cunosc și erezii pnevmatologice, întâlnite în teologie și sub denumirea de subordinaționism pnevmatologic, sau de pnevmatomahie (pnevmatomahi = cei ce nu recunoșteau deoființimea și egalitatea în rang, cu celelalte două Persoane, a Sfântului Duh).