Dictionar Bisericesc

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter R.
Ra
-- personificare a soarelui, în religia Egiptului antic (vezi și {Heliopolis}, {Amon-ra}); RA-ATUM-KEPRIT (Keprit = soarele răsărind, Ra = soarele la amiază, Atum = soarele care apune).
Rabindranath Tagore
v. Tagore
Radhakrisnan Sarvepalli
-- mare gânditor religios hinduist (1888-1975), care a militat pentru un sincretism religios, în scopul apropierii spirituale a credincioșilor diferitelor religii, în vederea colaborării între religii și popoare, pentru apărarea păcii și binele omenirii. Cunoscător profund al tuturor religiilor, el consideră că aspirația omului spre unirea cu Dumnezeu a fost întotdeauna o caracteristică „a tuturor credințelor pământului”. Dar, zice el, „nici o religie nu trebuie să pretindă că deține adevărul absolut”. Doctrina formulată de acest gânditor și numită „sanatana-dharma” („religia veșnică”) nu putea fi acceptată nici de hinduism, în care sunt respectate unele tradiții doctrinare, nici de creștinism, care își are dogmele sale stabilite cu privire la Dumnezeu, creație, suflet, mântuire și nici de celelalte religii tradiționaliste.
v. Hinduismul
ramadan
(turc. ramazan)
-- se numește postul care se practică în religia mahomedană, în luna a noua a fiecărui an. Acest post este obligatoriu pentru toți credincioșii musulmani, începând de la vârsta de 14 ani, cu anumite excepții (bătrâni, mame care alăptează, călători, soldați în timp de război, care însă îl vor recupera altădată sau plătind o sumă de bani). Postul islamic (musulman, mahomedan) ține o lună de zile, numită luna Ramadanului și se ține în amintirea primelor revelații pe care le-a avut profetul Mahomed înainte de a începe propovăduirea noii religii; în fiecare zi a postului se ajunează, începând din zori până după asfințitul soarelui, după care se poate mânca orice și se poate bea și fuma. La sfârșitul lunii de post are loc sărbătoarea numită „Micul bairam” sau „rupereapostului”și ține trei zile. Un alt ritual obligatoriu este călătoria la Mecca, pe care cel puțin o dată în viață trebuie s-o facă fiecare musulman. Cu acest prilej are loc „sărbătoarea sacrificiilor” sau „Marele bairam”care ține patru zile și când se aduc sacrificii de animale (miel, berbec, bou). Prin bairam se înțelege petrecerea, de aceea se și spune peiorativ când cineva face o petrecere, că face „bairam”.
Ramayana
(„Faptele mărețe ale lui Rama”)
-- este o mare epopee din literatura Indiei, atribuită scriitorului Valmiki, dar completată în timp, ea s-a alcătuit între sec. IV -- II î.Hr. Este povestea prințului Rama care, fiind persecutat de mama sa vitregă, este silit să se refugieze în desișul pădurilor, împreună cu soția sa, Sita. Aceasta este răpită de un rege vecin, dar după un șir de lupte, Rama o salvează. În primele și ultimele cântări, eroul Rama este preamărit ca o întruchipare a zeului Vișnu. Fondul istoric al acestei epopei, ca și epopeea Mahabharata, sugerează luptele pentru pătrunderea arienilor în sudul Indiei, iar prin eroul Rama sunt preamărite virtuțile castei războinicilor, Kșatria.