A spus avva Andrei: acestea trei i se potrivesc călugărului: înstrăinarea, neaverea, tăcerea întru răbdare.

Pentru Avva Andrei, Patericul Egiptean