A mai zis: bună este ispita, că ea îl face pe om mai încercat.

Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean