Spunea avva Pimen despre avva Nistheróos, că, precum şarpele de aramă pe care-l făcuse Moise pentru tămăduirea norodului, tot aşa a fost şi bătrânul; având toate virtuţile, chiar şi tăcând îi vindeca pe toţi.

Pentru avva Nistheróos cel din chinovie, Patericul Egiptean