A spus avva Iacóv: am mers la avva Matóe şi întorcându-mă, i-am spus: vreau să trec pe la Chilii. El mi-a zis: îmbrăţişează-l din partea mea pe avva Ioan.

Ducându-mă la avva Ioan, i-am zis:
– Te îmbrăţişează avva Matoe.
– Avva Matoe, „cu adevărat israelit, în care nu este vicleşug” (Ioan 1, 47).

După un an m-am dus iarăşi la avva Matoe şi i-am spus închinăciunea avvei Ioan. El mi-a răspuns: nu sunt vrednic de cuvântul bătrânului, dar să ştii, că atunci când vei auzi pe vreun bătrân slăvind mai mult pe aproapele decât pe sine, a ajuns la măsuri mari. Căci aceasta e desăvârşirea, a-l slăvi mai mult pe aproapele decât pe sine.

Pentru avva Matoe, Patericul Egiptean