I-a spus cineva avvei Ioan persul:
– Am trudit atâta pentru împărăţia cerurilor! Oare avem s-o moştenim?
– Eu am încredere că voi moşteni Ierusalimul cel de sus, cel care este scris în ceruri, că „cel care a făgăduit e de încredere” (Evrei 10, 23). De ce să nu mă încred? Sunt primitor ca Avraam, blând ca Moise, sfânt ca Aaron, răbdător ca Iov, smerit ca David, pustnic ca Ioan, tânguitor ca Ieremia, învăţător ca Pavel, de încredere ca Petru, înţelept ca Solomon. Şi mă încred ca tâlharul, că cel care mi le-a hărăzit pe acestea în bunătatea sa, îmi va da şi împărăţia.

Pentru Ioan persul, Patericul Egiptean