Skip to main content

Cugetări patericale 253

Un frate s-a dus la avva Ilie sihastrul din chinovia peşterii avvei Sava şi i-a zis:– Avvo, spune-mi un cuvânt.– În zilele părinţilor noştri erau iubite aceste trei virtuţi: neaverea, blândeţea şi înfrânarea; acuma stăpânesc între monahi lăcomia de averi şi de mâncare, ca şi obrăznicia. Păzeşte-le pe care vrei. Pentru Avva Ilie, Patericul Egiptean

Cugetari patericale 134

L-a întrebat avva Longin pe avva Lukios odată despre trei gânduri, zicându-i:– Vreau să mă înstrăinez.– Dacă nu-ţi stăpâneşti limba, nu eşti înstrăinat, oriunde ai merge. Chiar şi aici, stăpâneşte-ţi limba şi eşti străin.– Vreau să postesc.– A spus Isaia prooroc „dacă ţi-ai încovoia grumazul ca un jug şi ca un belciug, nici aşa nu […]