A spus avva Euprepie: Să ai în tine că Dumnezeu este de încredere şi puternic, crezând în el şi te vei împărtăşi de cele ale Lui. Dacă te descurajezi, nici nu crezi în el. Şi fiindcă toţi credem că el este puternic, credem şi că toate Îi sunt cu putinţă.

Pentru Avva Euprepie, Patericul Egiptean