A spus avva Pimen, că un frate l-a întrebat pe avva Moise în ce fel omul se face mort faţă de aproapele său. Bătrânul i-a spus: dacă nu-şi pune omul în inimă că de trei zile e în mormânt, nu ajunge la cuvântul acesta.

Pentru avva Moise, Patericul Egiptean