A auzit odată cârmuitorul locului de avva Moise şi a venit la Sketis să-l vadă. Atunci nişte bătrâni i-au dat de ştire şi s-a dus să fugă în luncă. L-au întâlnit cei care-l căutau şi i-au zis:
– Spune, bătrâne, unde e chilia avvei Moise?
– Ce vreţi de la el? E nebun.
Cârmuitorul merse la biserică, spunându-le clericilor: am auzit de avva Moise, şi am venit să-l văd; atunci ne-a ieşit în cale un bătrân care mergea în Egipt, şi l-am întrebat unde e chilia avvei Moise. El ne-a răspuns: „ce vreţi de la el? că e nebun”.
Auzind clericii, i-au zis mâhniţi:
– Cum arăta bătrânul care a vorbit aşa despre sfânt?
– Zdrenţăros, înalt şi tuciuriu.
– El e avva Moise, şi v-a spus aşa ca să nu vă întâlniţi cu el.
Apoi a plecat cârmuitorul, folosindu-se mult.

Pentru avva Moise, Patericul Egiptean