A mai zis: aminteşte-ţi mereu de ieşirea ta şi nu uita de judecata veşnică, şi nu va fi greşeală în sufletul tău.

Pentru Avva Evagrie, Patericul Egiptean